dimecres, 13 de febrer de 2008

Solució dels problemes amb accents a l'ubuntu

De vegades m'ha passat que instal·lo de nou l'ubuntu i tinc problemes amb els accents en certes aplicacions. Algun cop ho he arreglat instal·lat el suport d'idimoma complet des del menú Sistema->Administració->Suport d'idioma i sel·leccionant el català i traient l'anglès. Altres cops tambè ho he arreglat instal·lant pels que usem GNOME kcontrol i sel·leccionant la encriptació de caràcters utf8 (solució vàlida per quan el problema està a programas que utilitzen les llibreries del kde)

Ara navegant pels forums d'ubuntu.cat he trobat una solució que sembla més directa. Aquesta passa per a editar com a root l'arxiu /etc/environment, amb la comanda

sudo gedit /etc/environment

I afegir les següents línies:

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games"

LC_ALL=ca_ES.UTF-8
LANGUAGE=ca_ES.UTF-8
LC_TYPE=ca_ES.UTF-8
LC_MESSAGES=ca_ES.UTF-8
LANG=ca_ES.UTF-8

Referència 1

Referència 2